Dieta a akné

Dieta a akné

Role diety u akné je dlouho diskutována téma.
Dle nejnovějších výzkumů lze konstatovat,  že strava  obsahující potraviny s vysokým glykemickým indexem zhoršuje projevy akné.  Nedávno publikované studie prokázali, že nízko glykemická dieta výrazně snižuje závažnost projevů akné, hladinu volných androgenů v krvi, a zlepšuje citlivost tkáni na inzulin. Histologické vyšetření po nízko glykemické dietě prokazují zmenšení mazových žláz, a pokles zánětlivých látek v kůži.

Role mléka v patogeneze akné sice není vědecky jednoznačně objasněná, ale mnohé observační studie naznačují jeho negativní vliv. Ukazuje se, že především nízkotučné mléko zhoršuje projevy akné, a to již při konzumaci jednou týdně, na rozdíl od sýrů a jogurtů, u kterých negativní efekt nebyl prokázán.

zdroj: Zaenglein AL et al. Guidelines of care for the management of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol. 2016 May;74(5):945-973.

Více o nízko glykemické dietě